عنوان فارسی مقاله:

مقایسه و ارزیابی روش های کامپیوتری برای افزایش رگ خونی و قطعه بندی در تصاویر شبکیه ای


عنوان انگلیسی مقاله:

A Comparison and Evaluation of Computerized Methods for Blood Vessel Enhancement and Segmentation in Retinal Imagesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مقایسه و ارزیابی روش های کامپیوتری برای افزایش رگ خونی و قطعه بندی در تصاویر شبکیه ای و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

بیماری شبکیه ( تورینه ) دیابتی بواسطه عوارض بیماری دیابت ایجاد می گردد که در نهایت می تواند منجر به کوری می گردد . وقتی رگ های خونی جدید در پشت چشم به عنوان بخشی از بیماری شبکیه دیابت ( DR ) شکل می گیرند ، می توانند سبب خونریزی شوند و توان بینایی را مختل نمایند . شناسایی این رگ های جدید و ساختار شان در تصاویر شبیکه برای تشخیص بیماری شبکیه دیابتی بسیار مهم می باشد . دو تکنیک متفاوت در این مقاله مقایسه شده اند . اولین تکنیک از فیلترینگ گاوسی برای پیش پردازش ، فیلترینگ LOG برای افزایش و آستانه سازی تطبیقی برای قطعه بندی استفاده می کند . دومین تکنیک از پوشش دهی تیره برای پیش پردازش ، موجک گابور برای افزایش و آستانه سازی جهانی برای قطعه بندی استفاده می کند . عملکرد این سیستم ها در پایگاه داده های با تصاویر برچسب زده شده دستی در دسترس عموم DRIVE و STAR ارزیابی می گردد . نتایج آزمایشی نشان می دهند که روش موجک گابور بهترین نتایج را برای ارتقای رگ ارایه می کند و آستانه جهانی دارای نتایج خوبی برای قطعه بندی رگ در تصاویر شبکیه ای  می باشد .