عنوان فارسی مقاله:

روش خودکار تشخیص برای متر نوع اشاره گر بر اساس دید دوچشمی


عنوان انگلیسی مقاله:

Auto-recognition Method for Pointer-type Meter Based on Binocular Vision
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش خودکار تشخیص برای متر نوع اشاره گر بر اساس دید دوچشمی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله روش خودکار تشخیص برای اندازه گیری نوع اشاره گر بر اساس بینائی کامپیوتری را ارائه می کند. دو دوربین کالیبره شده در سمت راست و چپ وسیله اندازه گیری واقع می شود تا تصاویر نمایش داده شده را اندازه بگیرند. در هر تصویر نمایش داده شده، روش تبدیل هاف برای قرار دادن منطقه اشاره گر تقریبی استفاده می شود و همچنین روش حداقل مربعات برازش استفاده می شود تا خط دقیقی را مشخص کند که نشانگر اشاره گر را ارائه می کند. دو خط دقیق به دست آمده از تصاویر نمایش داده شده راست و چپ در فضای سه بعدی مطابق با محدودیت اپی پولار بازسازی می شود. علاوه بر این خط بازسازی شده در صفحه هدف به منظور مشخص کردن علامت واقعی متر طرح ریزی می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که روش ارائه شده در شناسایی اشاره گر صفحه شماره گیری کارائی خوبی دارد. عدم قطعیت حداکثری در تعیین نشان و علامت اشاره گر در مقایسه با چشم انسان تبعیض و تمایز کمتری را قائل می شود.