عنوان فارسی مقاله:

روش رمزنگاری هوشمند برای ذخیره سازی داده های بزرگ توزیع شده امن در محاسبات ابری

عنوان انگلیسی مقاله:

Intelligent cryptography approach for secure distributed big data storage in cloud computing

نمونه متن ترجمه
چکیده
پیاده سازی محاسبات ابری موجب مسیرهای متعدد برای ارائه خدمات مبتنی بر وب برای رفع نیازهای متنوع است. با این حال، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی یک مسئله حیاتی است که بسیاری از برنامه های کاربردی ابری را محدود می سازد. یکی از نگرانی های عمده در امنیت و حریم خصوصی توسط این واقعیت است که اپراتورهای ابری شانس رسیدن به اطلاعات حساس را دارند، ایجاد شده است. این نگرانی به طور چشمگیری اضطراب کاربران را افزایش می دهد و باعث کاهش انطباق پذیری محاسبات ابری در بسیاری از زمینه ها، از جمله صنعت مالی و سازمان های دولتی می شود. این مقاله بر این موضوع متمرکز است و یک رویکرد رمزنگاری هوشمند ارائه می دهد، که توسط آن اپراتورهایسرویس ابری به طور مستقیم نمی توانهد به اطلاعات جزئی دسترسی پیدا کنند. روش پیشنهادی فایل را تقسیم بندی می کند و به طور جداگانه داده ها در سرورهای ابری توزیع شده ذخیره می کند. یک رویکرد جدید برای تعیین اینکه آیا بسته های داده نیاز به یک تقسیم به منظور کوتاه مدت عملکرد دارند، طراحی شده است. طرح پیشنهادی شامل مدل ذخیره سازی توزیع شده کارآمد امنیتی آگاه (SA-EDS) است، که به طور عمده توسط الگوریتم پیشنهادی ما حمایت می گردد،از جمله الگوریتم توزیع داده های جایگزین (AD2) ، الگوریتم توزیع داده های کارآمد امن (SED2) و الگوریتم تلفیق داده های کارآمد (EDCon). آزمایشات ما هر دو عملکرد امنیت و کارایی را مرد ارزیابی قرار میدهد و نتایج آزمایشات نشان می دهد که رویکرد ما به طور موثر می تواند از ابرها و نیازهای زمان محاسبه قابل قبول در برابر تهدیدات دفاع کند.