عنوان فارسی مقاله: راه حل داده‌کاوی دانشجویان – سیستم مدیریت دانش مرتبط با موسسات آموزش عالی


عنوان انگلیسی مقاله:

management system related to higher educationinstitutions
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی راه حل داده‌کاوی دانشجویان – سیستم مدیریت دانش مرتبط با موسسات آموزش عالی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه

چکیده

مؤسسات آموزش عالی (HEI) اغلب کنجکاوند بدانند دانش آموزان حین تحصیل شان موفق‌اند یا خیر. ‌مؤسسات دانشگاهی پیش از دوره و در حین آن تلاش می‌کنند تا درصد دانشجویان موفق را برآورد کنند. اما آیا می‌توان درصد موفقیت دانش آموزانی که در این دوره‌ها نام نویسی کرده‌اند پیش بینی کرد؟ آیا خصوصیات دانشجویی خاصی وجود دارد که بتوان آن را با درصد موفقیت دانشجویان ربط داد؟ آیا داده‌های قابل دسترسی مربوط به دانشجویان برای ‌مؤسسات آموزش عالی وجود دارد که براساس آنها بتوانند درصد موفقیت دانشجویان را پیش بینی کنند؟ پاسخ سوالات تحقیقاتی فوق را عموماً می‌توان با بکارگیری روش‌های داده‌کاوی پیدا کرد. متأسفانه، الگوریتم‌های داده‌کاوی با مجموعه داده‌های بزرگ بهترین عملکرد را نتیجه می‌دهند، درحالیکه داده‌های قابل دسترس برای ‌مؤسسات و مرتبط با این دوره‌ها محدودند و در دسته مجموعه داده‌های کوچک قرار می‌گیرند. به همین دلیل، محوریت این مقاله داده‌کاوی برای مجموعه داده‌های کوچک دانشجویی است و درصدد است که به سوالات مطرح شده با مقایسه دو روش متفاوت داده‌کاوی پاسخ دهد. نتیجه گیری‌های این مطالعه بسیار نویدبخش‌اند و ‌مؤسسات آموزش عالی را تشویق می‌کنند تا روش‌های داده‌کاوی را به عنوان بخش مهمی از سیستم‌های مدیریت دانش آموزش عالی خود بکار گیرند.