عنوان فارسی مقاله:

تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری


عنوان انگلیسی مقاله:

Production of Ozone and Reactive Oxygen Species After Weldingبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

بسیاری از مواد سمی از جمله فلزات سنگین، ازون، مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن در طول جوشکاری تولید می شوند. ازون (O 3) یک اکسید کننده قوی است که به تولید گونه های اکسیژن فعال (ROS) در بافت منجر می شود و ارائهROS محصور همراه با ذرات علت آسیب به DNA را مشخص کرده است. ازون در عرض 30 ثانیه در طول جوشکاری تولید می شود.

با این حال، مدت زمانی که O3 در هوای پس از اتمام جوشکاری باقی می ماند (بعد از جوشکاری) ناشناخته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی توزیع ROS محصور و O3 قبل از شروع جوشکاری (قبل از جوشکاری)، در طول جوشکاری و بعد از جوشکاری انجام شد.

بالاترین سطحO3 ، معادل 195 قسمت در میلیارد (ppb) ، در طول جوشکاری ظاهر می شود. سطح ازون به تدریج در عرض 10 دقیقه پس از اتمام جوشکاری به 60 ppb کاهش می یابد. بالاترین سطح ROS در نمونه های گرفته شده در طول جوشکاری و پس از آن نمونه گرفته شده بعد از اتمام جوشکـاری یافت می شود.

پایین ترین سطح ROS در نمونه های گرفته شده قبل از آغاز جوشکاری مشاهده شد. ازون و سطح ROS ارتباط ضعیفی با هم دارند، اما یک روند مشابهی برای سطوح O3 و ROS در ذرات (M/mgµ) مشاهده شد. اگر چه ذرات پس از جوشکاری تولیــد نمی شوند، ROS و O3 هنوز هم بیش از 10 دقیقه ادامه می یابند.

در همین حال، به دلیل اینکه O3 پس از جوشکاری ادامه می یابد، اینکه چه مدت سیستم های حفاظتی شغلی باید مورد استفاده قرار گیرد بستگی به مواد جوشکاری و روش استفاده شده دارد. علاوه بر این، رابطه بین بخارات فلزی و تولید ROS در طول فرآیند جوشکاری نیز باید بیشتر بررسی شود.