عنوان فارسی مقاله:

یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل(تنظیم) پنجره رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e

عنوان انگلیسی مقاله:

A Novel Scheme For Optimizing Contention Window Adjustment in IEEE 802.11e Wireless Networksبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل(تنظیم) پنجره رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه
چکیده
شبکه محلی بی سیم 802.11 از کاربرد ترین مشخصه ها برای شبکه های wlan. 802.11 eاست که کارایی و قابلیت QoS آن را با اختصاص اولویت ها به انواع مختلف بسته داده افزایش داده است. روش بکار گرفته شده توسط 802.11e در مشخصه لایه ی MAC، مکانیزم دسترسی به کانال، شناخته شده به عنوان EDCF را تعیین می کند. رویکرد ثابت EDCF افزایش اندازه CW، بدون در نظر گرفتن شرایط کانال در عملکرد پایین در اندازه شبکه بالا نتیجه می دهد. مفهوم اساسی افزایش CW با توجه به مقیاس ثابت در خودش عدم انطباق پویای CW را با توجه به شرایط نشان می دهد. در این مقاله، ما یک تکنیک جدید جهت تعیین اندازه CW برای روش backoff معرفی می کنیم. FHCW مکانیسم پیشنهادی است که تاریخچه انتقالات قبلی را در نظر می گیرد و ابهام حاضر در کانال با توجه به عوامل مختلف از جمله تراکم، سنجش اعتبار ایستگاه کاری و اولویت بسته ارسال شود. مقایسه عملکرد هر دو تکنیک قابلیت طرح پیشنهادی را نشان می دهد.