عنوان فارسی مقاله: بررسی تلفیق ازونی فتوکاتالیستی مورد استفاده برای تصفیه آب و فاضلاب


عنوان انگلیسی مقاله:

A review on photocatalytic ozonation used for the treatment of water and wastewater
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی تلفیق ازونی فتوکاتالیستی مورد استفاده برای تصفیه آب و فاضلاب و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف از این مطالعه، توصیف تلفیق ازونی فوتوکاتالیستی به عنوان ترکیبی از دو تکنیک مختلف برای تولید رادیکال هیدروکسیل است. فتوکاتالیز و تلفیق ازونی، برای برجسته کردن مزایای آن برای تصفیه آب و فاضلاب، برای مقایسه با این دو تکنولوژی استفاده می شود. بررسی گسترده ای در مورد مکانیسم ها، جنبش شناسی ها و جنبه های اقتصادی تلفیق ازونی فتوکاتالیستی برای بررسی اثرات هم افزایی تولید شده با استفاده از این روش اکسیداسیون برای تخریب، کانی سازی و سم زدایی از آلودگی های مختلف آلی در محیط های آبی انجام شده است. تأثیر پارامترهای آزمایشی مانند غلظت آلاینده، دوز ازون، بار فتوکاتالیستی و خواص آن، pH و دمای محلول، طول موج و شدت تابش و تأثیر حضور برخی از مواد در کارایی تلفیق ازونی فتوکاتالیستی مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت، سیستم های فوتوکاتالیستی ناشی از پلاسما به عنوان یک رویکرد جدید برای رسیدگی به روش های تصفیه ی تلفیق ازونی فتوکاتالیستی معرفی می شود