عنوان فارسی مقاله:

ترکیب نانو ذرات طلا و نقره تثبیت شده – پلی ساکاریدی: یک روش سبز

عنوان انگلیسی مقاله:

Synthesis of polysaccharide-stabilized gold and silver nanoparticles: a green methodبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترکیب نانو ذرات طلا و نقره تثبیت شده – پلی ساکاریدی: یک روش سبز و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه
چکیده
یک روش سبز ساده برای ترکیب نانو ذرات طلا و نقره با استفاده از پلی ساکاریدها به عنوان عوامل کاهنده/ تثبیت کننده توسعه پیدا کرد. نانو ذرات طلای تثبیت شده –کیتوزان دارای بار مثبت و نانو ذرات نقره تثبیت شده –کیتوزان دارای بار منفی بدست آمده با طیف سنجی نیروی فرابنفش و میکروسکوپی الکترال تراگسیل مشخص شدند. نتایج شکل گیری نانو ذرات طلا و نقره داخل قالبهای پلی ساکارید نانوسکوپی را نشان داد. به علاوه توزیع مورفولوژی و اندازه نانو ذرات طلا و نقره با غلظت هم پلی ساکاریدها و هم نمکهای فلزی پیش ماده تغییر کرد.