عنوان فارسی مقاله: ترکیب فناوری های وب معنایی با سیستم های چند واسطه ای برای دسترسی یکپارچه به منابع زیستی


عنوان انگلیسی مقاله:

Combining Semantic Web technologies with Multi-Agent Systems for integrated access to biological resourcesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترکیب فناوری های وب معنایی با سیستم های چند واسطه ای برای دسترسی یکپارچه به منابع زیستی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

افزایش حجم و تنوع اطلاعات در تحقیقات زیست پزشکی خوهان رویکردهای جدید برای یکپارچه سازی داده ها در این حوزه است. فناوری وب معنایی و برنامه های کاربردی می تواند اهرم بالقوه یکپارچه سازی و کشف اطلاعات زیست پزشکی، در مواجه با مسئله ناهمگنی معنایی منابع اطلاعاتی زیست پزشکی باشد. در چنین محیطی، فناوری واسطه می تواند به کاربران در کشف و استناد به خدمات موجود در اینترنت کمک کند. در این مقاله ما SEMMASرا که یک، چارچوب مبتنی بر آنتولوژی دامنه های مستقل است برای یکپارچه سازی واسطه های هوشمند و خدمات وب معنایی معرفی می کنیم. رویکرد ما این است که به اجرای اثبات مفهوم بر گردیم که در آن دستیابی به موفقیت و کارایی یکپارچه سازی منابع اطلاعاتی زیست پزشکی نامتجانس آزمایش شده است.