عنوان فارسی مقاله:

بررسی اجمالی رهیافت های ترکیب خدمات وب معنایی


عنوان انگلیسی مقاله:

An Overview of Semantic Web Services Composition Approachesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی اجمالی رهیافت های ترکیب خدمات وب معنایی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، ما با مساله ترکیب خدمات وب معنایی سر و کار داریم. ما در ابتدا یک نمونه نیازمند به ترکیب خدمات را عرضه کردیم که تعریفی از یک رهیافت ترکیب خودکار خدمات ارائه می کند و نیازهای اصلی آن را یادآور می شود. ما پس از آن درباره روش های موجود و محدودیت های مرتبط با نیازهایشان بحث کردیم. در نهایت، پیشنهاد خود را برای ترکیب خدمات وب بر اساس اثرات متقابل خدمات مستقل ارائه دادیم.