عنوان فارسی مقاله:

تحقیق در زمینه موضوعات اتصال و پوشش در شبکه های حسگر بی سیم


عنوان انگلیسی مقاله:

A survey on coverage and connectivity issues in wireless sensor networks
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحقیق در زمینه موضوعات اتصال و پوشش در شبکه های حسگر بی سیم و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

شبکه حسگر بی سیم (WSN ) را می توان این گونه توصیف نمود که از یک گروه گره های کوچک دارای محدودیت توان با توانمندی های حسگری و ارتباط تشکیل می گردد و این گره ها را می توان با هدف کشف یا پایش بعضی حوادث ویژه در یک منطقه وسیع پخش نمود . اولین چالشی که شبکه های حسگر بی سیم با آن مواجه شده اند بدین نحو تشریح می گردد که چگونه منطقه پایش را به طور کامل تحت پوشش قرار داد . دو موضوع بسیار اساسی در شبکه های حسگر بی سیم که مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از پوشش و اتصال و این دو خصیصه بر عملکرد شبکه های بی سیم تاثیر زیادی دارند . استراتژی آرایش بهینه شده ، مکانیزم زمان بندی خواب و شعاع پوشش نه تنها می تواند هزینه را کاهش دهد بلکه همچنین بر عمر شبکه می افزایند . ما در مقاله حاضر از زوایای متفاوتی به دسته بندی مشکل پوشش می پردازیم ، سنجه های ارزیابی الگوریتم های کنترل پوشش را توضیح می دهیم ، رابطه بین پوشش و اتصال را تجزیه و تحلیل می کنیم ، ابزار شبیه سازی نمونه را مقایسه می کنیم و در مورد چالش های تحقیق و مشکلات موجود در این حوزه بحث می کنیم .