عنوان فارسی مقاله: تبلیغ و آگهی تجاری، وفاداری به علامت تجاری و قیمت گذاری
عنوان انگلیسی مقاله:

Advertising, brand loyalty and pricingبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تبلیغ و آگهی تجاری، وفاداری به علامت تجاری و قیمت گذاری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

من مدل انحصار چند جانبه فروش را مورد بررسی قرار می دهم که در این مدل ، شرکت ها قبل از این که در زمینه قیمت رقابت کنند ، در تبلیغ اگهی تشویقی سرمایه گذاری می کنند و وفاداری به علامت تجاری در مصرف کنندگانی را تشویق می کنند که در غیر این صورت ، ارزان ترین گزینه را در بازار می خرند . این حوزه که تبلیغ اگهی تشویقی برای بازارهای محصول داخلی را ارایه می کند ، تفسیر جایگزینی را برای پدیده پراکندگی قیمت فراهم می نماید . علی رغم تشابه پیش بینی شده ، پروفایل همترازی مبالغ پرداخت شده برای تبلیغ آگهی از نوع غیرمتقارن می باشد . می توان دریافت که پایگا های مصرف کننده وفادار به علامت تجاری در میان شرکت ها متقارن می باشند . این یک پرسش مستدل را در رابطه با " مدل فروش های " واریان مطرح می سازد که در انجا تقارن به صورت داخلی فرض می شود .