عنوان فارسی مقاله:

بلور سازی محلول های قندی


عنوان انگلیسی مقاله:

CRYSTALLIZATION OF SUGAR SOLUTIONSبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بلور سازی محلول های قندی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

خواص محلولهای گلوکز فوق اشباع، فراکتوز و محلولهای ساکروز، توصیف شدند و تغییرات ظاهر شده در بلورسازی آنها مورد بررسی قرار گرفتند. پی برده شد، aw، سختی و چسبندگی محلولهای گلوکز و فراکتوز، مشابه بود. محلولهای گلوکز و ساکروز به ترتیب با یک هفته و یک روز بلوری شدند. محلول فراکتوز، بلوری نشد. در طول بلورسازی، فعالیت آب محلولهای قندی، زیاد شد.