عنوان فارسی مقاله:

شناسایی مصرف کننده با استفاه از برندهای فروشگاه: تفاوت بین مصرف‌ کنندگان بر اساس وفاداری آنها به برند


عنوان انگلیسی مقاله:

Consumer identification with store brands: Differences between consumers according to their brand loyalty

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی شناسایی مصرف کننده با استفاه از برندهای فروشگاه: تفاوت بین مصرف‌ کنندگان بر اساس وفاداری آنها به برند و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

مدیریت خرده‌فروشی برندهای فروشگاهی (SBها) بر دستیابی به تعیین موقعیت ارزش و ایجاد ارتباط خرید هوشمند یا تخصصی متمرکز شده است. نتیجه این که مصرف‌کنندگان باهوش ارزش و متخصصان بازار، اهداف اصلی این برندها محسوب می‌شوند. این پژوهش، یک مدل نظری تخصص‌گرایی بازار و هوش ارزشی در تعیین مصرف‌کننده با استفاده از SBها را به شیوه تجربی پیشنهاد و بررسی می‌کند. همچنین تحلیل چندگروهی را بر اساس گرایش مصرف‌کننده به وفاداری وی به برندی که خریداری می‌کند را نیز اجرا می‌کنیم. مصرف‌کنندگانی که به برند وفادار هستند به دلیل مزایای بالقوه‌ای که در بلندمدت نشان می‌دهند یکی از بخش‌های جذاب برای شرکت‌ها هستند در حالی که مصرف‌کنندگانی که وفاداری کمتری به برند دارند می‌توانند یکی از بخش‌های جذاب برای مزایای بالقوه کوتاه‌مدت باشند. نتایج حاصل از این پژوهش، تفاوت‌های بین این دو گروه را نشان می دهد. برای مصرف‌کنندگانی که به برند وفادار هستند این نتایج به دلیل مخالفت گسترده‌تر آنها با خطر عملیاتی بیشتر این برندها در مقایسه با برندهای تولیدکننده و نیز به دلیل اعتقاد راسخ آنها به نسبت بهتر قیمت-کیفیت SBها بر شناسایی دقیق با استفاده از SB در میان باهوش‌ترین مصرف‌کنندگان ارزش تاکید دارد. در مصرف‌کنندگان دارای وفاداری کمتر به برند، شناسایی را با استفاده از SB در میان مصرف‌کنندگانی با بیشترین تخصص‌گرایی بازار به دست آوردیم که دلیل آن، درک بیشتر خرید هوشمند یا تخصصی این برندها است. مفاهیم گسترده مدیریت نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند.