عنوان فارسی مقاله:

انگیزه کارکنان: چشم انداز اسلامی


عنوان انگلیسی مقاله:

Employee Motivation: an Islamic perspectiveبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی انگیزه کارکنان: چشم انداز اسلامی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

مقدمه

در دنیای کسب و کار پویا امروز، به دست آوردن محسنات رقابتی یکی از اهداف کلیدی برای موفقیت سازمان است. تعدادی از سازمان ها این هدف را به عنوان بالاترین آرزو برای بقا در صنعت جهانی به رسمیت می شناسند. در واقع ، برای رسیدن به این هدف سازمان ها به شدت متکی به نیروی کار موثر ، کارآمد ، با انگیزه و متخصص شده اند.

بهبود انگیزه ی نیروی کار همواره بخش قابل توجهی از توجهات دانشگاهیان را به خود جلب کرده است. کارکنان با سطح انگیزه ی پایین به احتمال زیاد ، بر روی کار خود تمرکز کمتری دارند ، به راحتی از وظایف خود رد می شوند ، همیشه سعی می کنند ناظران خود را فریب دهند و در صورتی که فرصتی را به دست آورند سازمان خود را ترک می کنند. با این حال کارکنان با انگیزه ، وفادارتر بوده ، در کار خود نوآوری دارند و عملکرد آنها با کیفیت تر خواهد بود و به راحتی خود را درگیر کار می کنند.

مطالعات قبلی ( مانند حسن در سال 1995 ، احمد در سال 2008 و فونتین در سال 2011، سلیمان در سال 2013 و 2015 ) درکی از اعتقادات ، باورها ، انتظارات ، اهداف و زندگی کارکنان ارائه کرده اند. علاوه بر این، این مطالعات به سازمان ها کمک می کنند تا اهداف کارکنان خود را هم در زندگی شخصی و هم در حیطه ی کاری و حرفه ای درک کنند ، و این امر باعث می شود نیازهای انگیزشی آنها مورد شناسایی قرار گیرد. به طور همزمان، آنها مشارکت ، وفاداری و تعهد کارکنان را نسبت به دیدگاه های سازمانی بهبود می بخشند، بدیهی است، درک عوامل موثر بر انگیزه ی کارکنان ، چالشی بزرگ برای شرکت ها ، مدیران باشد. اما ایم حقیقت را نیز باید در نظر گرفت که افراد در زندگی های خود اهداف متنوعی را دنبال می کنند. افراد ممکن است نیازها و خواسته ها ، اهداف ، انتظارات متفاوتی در زندگی داشته باشند .