عنوان فارسی مقاله:

شش تصمیم IT که افراد فناوری اطلاعات شما نباید بگیرند


عنوان انگلیسی مقاله:

Six IT Decisions Your IT People Shouldn’t Makeبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی شش تصمیم IT که افراد فناوری اطلاعات شما نباید بگیرند و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

رشد نمایی اخیر در توسعه مواد نانو (NM) و محصولات نانو به نظر می رسد که امید برای تدارک سود های جدید برای جامعه از طریق بهره برداری از کاربرد های صنعتی و بیو پزشکی منحصر به فرد اشان شبیه تصوبر برداری پزشکی ، پارچه های نساجی ، مهندسی بافت ، نانو کامپوزیت ها ، درمان زیستی و بیو پزشکی را زنده کرده است و این مواد نانو و محصولات نانو بر کیفیت و حجم از چند کیلو گرم تا هزاران تن در 15 تا بیست سال گذشته افزوده اند و انتظار می رود تا درون محیط زیست کنترل نگردند و به طور چشمگیری در آینده رشد یابند . بنابراین ، تاثیرات بالقوه اشان بر سیستم های بیولوژیکی ناشناخته هستند . از جمله چالش های فعلی کلیدی در بخش مدیریت زباله شامل اضطرار زباله های نانو می باشند ؛ بنابراین ، اثربخشی و قابلیت سیستم های جاری برای رسیدگی آنها هنوز محقق نشده اند . در این مقاله ، به دلیل مطالعات محدود در زمینه مدیریت زباله های نانو اهداف سه لایه پیگری می گردند یعنی : (1) رشد نگرانی ها در رابطه با هشدار افزایش ها در رها سازی کنترل نشده زباله های نانو در محیط زیست از طریق زباله های نانو ، (2) بررسی چالش های زباله های نانو برای سیستم های مدیریت زباله در هر دو چشم انداز فناورانه و قانونگذاری و (3) خلاصه کردن نتایج اولین رسمی سازی دسته بندی زباله های نانو به منظور شفاف نمودن چالش های بالقوه جریان های زباله حاوی مواد ابعاد مقیاس نانو برای الگو مدیریت زباله . در نهایت مقاله باخلاصه ای از گام های پیش گسترانه ارتقای مدیریت دراز مدت موثر و پاسخگو زباله های نانو بسته می شود .