عنوان فارسی مقاله:

نشر دانش مبتنی بر صلاحیت های اصلی برای اعمال نفوذ استراتژی های نوآوری مدل الگوگیری از منابع خارجی سازمان های پردازش کننده دانش (KPOs) در شبکه های دارویی


عنوان انگلیسی مقاله: Diffusing knowledge-based core competencies for leveraging innovation strategies: Modelling outsourcing to knowledge process organizations (KPOs) in pharmaceutical networks

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی نشر دانش مبتنی بر صلاحیت های اصلی برای اعمال نفوذ استراتژی های نوآوری مدل الگوگیری از منابع خارجی سازمان های پردازش کننده دانش (KPOs) در شبکه های دارویی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 چکیده

در شرکت‌های دارویی که برای بازاریابی محصولات خود و کاهش هزینه‌ها تلاش می‌نمایند، ساختارهای یکپارچه رأسی مانع از فرآیندهای نوآوری است. با این حال، شرکت‌های داروسازی باید به منظور رقابت باید به نوآوری بپردازند. فعالیت‌های زیاد الگوگیری از منابع دانش خارجی به سازمان‌های پردازش‌کننده دانش (KPOs) به منظور کاهش موانع در فرایند نوآوری به کار گرفته می‌شوند. بر اساس نظریه انتشار و متون مدیریت استراتژیک، این مقاله مفهومی به بررسی چهار مفاهیم استراتژیک مرتبط می‌پردازد: صلاحیت‌های اصلی‌، صرفه‌جویی‌های تولید انبوه و صرفه‌جویی‌های ناشی از وسعت، به اشتراک‌گذاری دانش و یادگیری.

این مقاله ادعا می‌کند که (الف) صلاحیت‌های اصلی متمرکز شرکت‌های چندملیتی داروسازی (MPCs) در طول زمان تضعیف شده و این شرکت‌ها به سازمان‌های پردازش‌کننده دانش سازمان‌های پردازش‌کننده دانش (KPOs)وابسته می‌شوند (ب) شرکت‌های چندملیتی داروسازی باید بداند که چگونه سازمان‌های پردازش‌کننده دانش سازمان‌های پردازش‌کننده دانش (KPOs) صلاحیت‌های اصلی را مدیریت می‌کنند (ج) فواید صرفه‌جویی‌های ناشی از فرصت سازمان‌های پردازش‌کننده دانش (KPOs) آنها را قادر می‌سازد تا برای برتری‌های رقابتی بر شرکای شرکت‌های چندملیتی داروسازی خود را حفظ نمایند، در عین حال فواید صرفه‌جویی‌های تولید انبوه و صرفه‌جویی‌های ناشی از وسعت از شرکت‌های چندملیتی داروسازی تا سازمان‌های پردازش‌کننده دانش (KPOs) تغییر می‌کنند(د) سازمان‌های پردازش‌کننده دانش (KPOs) به نظارت بر نرخ یادگیری خود برای حفظ توان رقابتی نیاز دارند. این مقاله مفاهیمی برای مدیران صنعتی و دستورالعمل‌ها برای تحقیقات آینده معرفی می‌سازد.