عنوان فارسی مقاله:

اعتیاد به مواد مخدر در مادران: اثرات بالقوه در مراقبت مادرانه و رشد نوزادان


عنوان انگلیسی مقاله:

Cocaine addiction in mothers Potential: effects on maternal care and infant developmentبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اعتیاد به مواد مخدر در مادران: اثرات بالقوه در مراقبت مادرانه و رشد نوزادان و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه

چکیده

اعتیاد به کوکائین مادر یک موضوع مهم در زمینه بهداشت عمومی و به طور خاص موثر بر کودکان محسوب می گردد به گونه ای که نرخ های بالایی از استعمال مواد، غفلت، و تعیین سرپرست کودکان گزارش شده است. این مقاله مروری به بررسی شواهد بالینی و پیش بالینی نحوه تاثیرگذاری استعمال کوکائین بر روی مراقبت مادرانه و رشد نوزاد و کشف مکانیزم های مغزی، رفتاری، و اعصاب و غدد می پردازد. شواهدی وجود دارد دال بر اینکه کوکائین هم به صورت مستقیم، از طریق قرار داشتن کودک در معرض رحم مادر و هم به صورت غیر مستقیم از طریق تغییرات صورت گرفته در مراقبت مادرانه بر روی رشد و نمو نوزاد تاثیر می گذارد.

دو سیستم عصبی شناخته شده ای که نقش مهمی را در مراقبت مادرانه و اعتیاد به کوکائین وی بازی می کنند عبارتند از: سیستم اکسی توسین و سیستم دوپامین، که در رفتارهای اجتماعی و مربوط به پاداش و واکنش به استرس دخالت دارند. این مکانیزم های عصبی ممکن است در رشد آسیب پذیری نوزاد نسبت به اعتیاد نیز دخیل باشند. درک مسیر عصبی غددی درگیر در رفتار مادر و اعتیاد وی می تواند با ارائه مراقبت های کافی از نوزاد آن ها و شاید جلوگیری از انتقال خطرات بین نسلی برای تسهیل در مداخلات زودهنگام و موثرتر جهت کمک به مادران مصرف کننده مواد مفید باشد.