عنوان فارسی مقاله:

تحقیق طولی در مورد توسعه توانایی حرکتی در میان کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری


عنوان انگلیسی مقاله:

A longitudinal study on gross motor development in children with learning disorders


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحقیق طولی در مورد توسعه توانایی حرکتی در میان کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

این تحقیق طولی، توسعه مهارت‌های اصلی حرکتی و به تبع آن، تفاوت جنسیتی در میان کودکان مبتلا به اختلال در یادگیری (LD) را بررسی کرده و برای تعیین میزان عملکرد کودکان مبتلا به LD، نتایج آن را با کودکان معمولی مقایسه می‌کند. در کودکان مبتلا به LD، مهارت‌های حرکت اصلی با استفاده از آزمون توسعه حرکتی 2 مورد ارزیابی قرار گرفته و در یک مقطع زمانی سه ساله بررسی شد. امتیازات حرکتی 253 کودک معمولی به عنوان ارزش‌های منبع گردآوری شدند. تحلیل چندسطحی نشان داد که مهارت‌های بازی با توپ در کودکان مبتلا به LD با افزایش سن به ویژه در سن 7 تا 9 سالگی بهبود یافت ولی پیشرفتی در مهارت‌های حرکتی مشاهده نشد. پسران در مقایسه با دختران، امتیازات بیشتری در بازی با توپ به دست آوردند و این تفاوت‌ها در خلال زمان ثابت بودند. در زمینه مهارت‌های حرکتی و بازی با توپ، کودکان معمولی در تمام سنین به جز سن 7 سال، در مقایسه با کودکان مبتلا به LD عملکرد بهتری داشتند. کودکان مبتلا به LD در مقایسه با کودکان معمولی، بعداً و در مقطع دبستان مهارت بازی با توپ خود را بهبود بخشیدند. با این حال، کودکان مبتلا به LD در مقایسه با همسالان معمولی خود در سن 11 سالگی در انجام زمینه مهارت‌های حرکتی و بازی با توپ به کندی عمل می‌کردند.