عنوان فارسی مقاله:

اثر نقدینگی بر سودآوری بانک


عنوان انگلیسی مقاله:

The Impact of Liquidity on Bank Profitability
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثر نقدینگی بر سودآوری بانک و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 چکیده

بحران اخیر بر اهمیت مدیریت دقیق نقدینگی بانک افزوده است. در پاسخ، قانون گذاران در حال تدبیر استانداردهای نقدینگی جدید با هدف ایجاد سیستم مالی با ثبات تر و انعطاف پذیر تر می باشند. در این مقاله، نویسندگان به تجزیه و تحلیل اثر دارایی های نقد بر سودآوری بانک برای نمونه ای از بانک های بزرگ آمریکایی و کانادایی می پردازند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که سودآوری برای بانک هایی که دارایی های نقد دارند بهبود یافته است ، با این حال ، در یک مرحله داشتن دارایی های نقد بیش از یک حد معین از سودآوری بانک می کاهد. علاوه بر این، شواهد تجربی نشان می دهند که این رابطه بسته به مدل تجارت بانک و وضعیت اقتصادی متغیر است. از آنجایی که سیاستگذاران استاندارد های جدیدی را تدبیر می کنند و سطح مناسبی از نقدینگی را برای بانک ها ایجاد می کنند ، این نتایج نسبی می باشند. در حالی که بانک ها پیش از بحران مالی اخیر ، نقدینگی را کم تر از ارزش واقعی خود تخمین می زدند، مواردی از قبیل تعادل میان انعطاف پذیری در بحران های نقدینگی و هزینه ی نگهداری دارایی های نقد با بازده ی پایین باید در نظر گرفته شوند ، چنانکه مورد دوم ممکن است بر توانایی بانک ها برای تولید درآمد ، افزایش سرمایه و افزایش اعتبار تاثیر گذار باشد.