عنوان فارسی مقاله: تاثیر عمق لایه خاک بر عملکرد ساختمان ها برای زلزله های ویژه محل


عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of depth of soil stratum on performance of buildings for site-specific earthquakesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر عمق لایه خاک بر عملکرد ساختمان ها برای زلزله های ویژه محل و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

مطالعات درباره تدوین رهنمود هایی برای ارزیابی عملکرد ساختمان های برای زلزله های ویژه ساختگاه در مطالب مربوط به تاثیر پارامترهای مختلف بحرانی گزارش می شوند بنابراین ، هیچ مطالعه ای در مورد تاثیر عمق لایه خاک گزارش نشده بود . روش شناسی در این مقاله پیشنهاد می گردد و برای ارزیابی عملکرد ساختمان ها برای زلزله های ویژه ساختگاه از جکله عمق لایه خاک به عنوان یک پارامتر اعمال گردید . تکنیک های مستقل مورد نظر برای ارزیابی عملکرد ساختمان ها و تحلیل زمین لرزه ویژه ساختگاه در روش شناسی یکپارچه می گردد. با بکارگیری روش شناسی پیشنهادی می توان انتظار داشت تا تعیین نقطه عملکرد ساختمان بر حسب جابجایی غیر الاستیکی و نیروی کلی حاصل از زلزله در پای ساختمان میسر گردد . کاربرد عددی روش شناسی با استفاده از مشخصات منطقه دهلی نو ثابت می گردد .

دو ساختمان نوعی RC ( B1 and B2) با رفتار غیر ارتجاعی قابل ملاحظه متفاوت که فرض گردیدند در اعماق خاک از 10 تا 200 متر قرار گیرند ، برای بررسی کاربرد انتخاب شده اند . طیف های ظرفیت ساختمان ها از تحلیل استاتیک غیر خطی تولید می شوند . بررسی مشخص می سازند که عمق لایه خاک برای ساختمان B1 با رفتار الاستو- پلاستیک شدیدا به بر تقاضا در مورد جابجایی غیر ارتجاعی در مقایسه با آن مورد در برش پای ساختمان تاثیر می گذارد . عمق لایه خاک برای ساختمان B2 با رفتار غیر ارتجاعی متفاوت همیشگی این گونه بوده است که دارای تاثیر چشمگیری بر برش پای ساختمان غیر ارتجاعی و همچنین جابجایی غیر ارتجاعی دارد . واکنش های ساختمان ها با واکنش هایی که بر اساس طیف طراحی قانون لرزش زمین هندی بدست امده بودند ، مقایسه شدند . جابجایی های غیر ارتجاعی و همچنین برش های پای ساختمان غیر ارتجاعی برای هر دو مورد از طریق قانون زمین لرزه هند برای عمق های معین لایه خاک کمتر از حد برآورد گردیدند . محاسبه مقادیر واقعی برش پای ساختمان غیر ارتجاعی و جابجایی مربوطه ساختمان برای زلزله های ویژه ساختگاه از طریق بررسی مشخصه های واقعی لایه خاک در روش شناسی پیشنهادی میسر گردید .