عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا: تحقیقی حول مقایسه شرکت های (make to order) و شرکت های (make to stock)


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of manufacturing and supply chain improvement initiatives: A survey comparing make-to-order and make-to-stock firms

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا: تحقیقی حول مقایسه شرکت های (make to order) و شرکت های (make to stock) و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

شرکتهای تولید کننده به جهت بالا بردن سود رقابتی بر روی توسعه ی فرایندهای داخلی و خارجی متمرکز می شوند.چنین ابتکار عمل هایی شامل تمرینات تکیه گاهی در کنار توجیه تامین کنندگان و یکپارچه سازی می شود.در این مقاله،سعی داریم این ابتکار عمل های توسعه ای و تاثیر آنها بر عملکرد تجارت و بازرگانی را آنالیز کنیم.به طور خاص،تفاوت های بالقوه بین شرکت های تولیدی بر اساس سفارش(MTO) و شرکتهای اسقاط کننده(MTS) را جستجو خواهیم کرد.اطلاعات مربوط به 216 شرکت تولیدی استرالیایی را در این باره به کار خواهیم گرفت.تفاوت روشنی بین شرکت های MTO و MTS از نظر توجه به توسعه خواهیم یافت.شرکت های MTO تاثیر به سزایی از یکپارچگی تامین کنندگان بر روی عملکرد تجارت و بازرگانی را به نمایش می گذارند که در مورد تمرینات تکیه گاهی و توجیه تامین کنندگان چنین نیست.این قضیه برای شرکت های MTS کاملا بر عکس می باشد.آنها ارزش به سزایی برای تمرینات تکیه گاهی و توجیه تامین کنندگان قائل هستند که در مورد یکپارچگی منطقی و تعامل با تامین کننده چنین نیست.نتایج نشان می دهند که تمایز بین شرکتهای MTO و MTS هنگامی که تولید و ابتکار عمل در توسعه ی زنجیره ی عرضه ی کالا را آنالیز می کنیم مورد مهمی است.