دانلود رایگان مقاله لاتین خواص صوتی پارچه سلولزی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

خواص صوتی و حرارتی پارچه های سلولزی نبافته طبیعی (barkcloth)


عنوان انگلیسی مقاله:

Acoustic and thermal properties of a cellulose nonwoven natural fabric (barkcloth)


سال انتشار : 2017برای دانلود رایگان مقاله خواص صوتی پارچه سلولزی اینجا کلیک نمایید.

مقدمه انگلیسی مقاله:

1. Introduction

Rapid industrialization and growth of metropolis come with challenges such as noise pollution. According to the new World Health Organization report, traffic related noise accounts for over one million healthy years of life lost annually to ill health, disability, or early death. Furthermore, among the environmental factors contributing to disease in Europe, environmental noise leads to a disease burden that is only second in magnitude to that from air pollution. Noise pollution causes or contributes to not only annoyance and sleep disturbance, but also heart attacks, learning disabilities, and tinnitus [1]. The use of sound absorbing materials is the most effective means used in buildings, automotive, aerospace, and other transport vehicles to abate noise and vibrations through the absorption of the acoustic energy of the acoustic wave as it propagates through the sound absorber [2]. Synthetic materials such as polymer foams, glass fiber, polyester, mineral wool are the leading sound absorption or noise reduction materials used. However, the biggest drawback is that most of the raw materials sources are from fossil fuels. In order to create a new class of materials, sustainable, renewable material sources are being explored as a consequence of the Kyoto protocol on global climate change [3]. A comparison based on the Ecoinvent database [4] between the environmental impacts of some traditional and natural sound insulation materials from cradle to gate shows that vegetable fibers need less energy for production and contribute minimum greenhouse gas emissions. The acoustic properties of jute felt and rubber composites were investigated by Fatima and Mohanty [5]. The addition of rubber was found to reduce the noise reduction coefficient whereas treatment with alkali had no significant change in the sound absorption coefficient. Na and Cho [6] investigated the sound absorption and viscoelastic property of automotive nonwovens and the effect of treatment with plasma. It was observed that jute nonwoven of 5.62 mm thickness used in car headliner felts had good sound absorption at higher frequencies (3000–5000 Hz) whereas treatment with plasma led to the reduction of the sound absorption property of jute nonwovens. A blend of jute-polypropylene nonwoven performed well as a sound absorber and was found to be suitable materials for car flow coverings [7,8]. Yang and Li [9] showed that Jute, Ramie and Flax nonwovens of thickness, 40 mm exhibited better sound absorption performance in comparison to synthetic fibers. Arenga pinnata bast fiber samples of thickness, 40 mm exhibited the sound absorption coefficient within the range of 0.75–0.90 with respect to the frequency 2000–5000 Hz [10]. Zulkifh et al. [11] studied the acoustic properties of multilayer coir fiber panels and found out that the developed panels had a sound absorption coefficient of 0.70–0.80 in the frequency range of 1000–1800 Hz. Fouladi et al. [12] showed that fresh coir fiber felt of thickness, 20 mm exhibits an average sound absorption coefficient of 0.8 above the frequency of 1360 Hz. Increasing the thickness improved the sound absorption in lower frequencies, having the same average sound absorption at a frequency greater than 578 Hz and with the thickness of 45 mm. The addition of recycled tyre rubber to coir reinforced polyurethane resin composites produced a positive effect of the composite boards under investigation [13]. Xiang et al. [14] showed that kapok fiber has excellent acoustical damping performance due to its natural hollow structure, and the sound absorption coefficients of kapok fibrous assemblies were significantly affected by the bulk density, thickness and arrangement of kapok fibers but less dependent on the fiber length. Compared with assemblies of commercial glass wool and de-greasing cotton fibers, the kapok fiber assemblies with the same thickness but much smaller bulk density may have similar sound absorption coefficients.برای دانلود رایگان مقاله خواص صوتی پارچه سلولزی اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Proceedings of Mechanical Engineering Research Day 2017: https://books.google.com/books?isbn=9670257883 Mohd Fadzli Bin Abdollah, ‎Tee Boon Tuan, ‎Mohd Azli Salim - 2017 At the same air gap of 10 mm, 2 layers and 3-layer fabric showed good ... and B.M. Kale, “Acoustic and thermal properties of a cellulose nonwoven natural fabric ... Nonwoven Fabrics: Raw Materials, Manufacture, Applications, ... https://books.google.com/books?isbn=3527605312 Wilhelm Albrecht, ‎Hilmar Fuchs, ‎Walter Kittelmann - 2006 - ‎Science 1.2.1 Chemical fibres made from natural polymers 1.2.1.1 Cellulosic chemical ... and elongation properties can hardly come to bear in nonwoven bonded fabrics. Cellulose Sponges | Technologies and Products | Toray Fine ... www.torayfinechemicals.com › ... › High Performance Materials Meltblown Non-Woven Fabrics; Cellulose Sponges; Fluorocarbon Fibers ... Using natural pulp as the principal ingredient, CELLULOSE SPONGE is toxic gas free ... Taking advantage of these properties and our unique technologies, Toray ... Investigation Of Sound Absorption Properties Of Bark Cloth Nonwoven ... https://www.degruyter.com/view/j/aut.ahead-of-print/aut-2015.../aut-2015-0010.xml by S Rwawiire - ‎Cited by 4 - ‎Related articles Bark cloth is a natural non-woven fabric that is largely produced from Ficus trees. ... Sound Absorbing Composites from Nonwoven and Cellulose Submicrofibres ... INVESTIGATION OF SOUND ABSORPTION PROPERTIES OF BARK ... https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/aut.2015.15.issue-3/.../aut-2015-0010.xml by S Rwawiire - ‎2015 - ‎Cited by 4 - ‎Related articles The ecological 'green' image of cellulose fibres and considerable mechanical properties ... Bark cloth is a natural non-woven fabric that is largely produced from ...