دانلود رایگان مقاله لاتین تغییر مشارکت ارتباطا فرهنگ از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

انتقاد از مدار فرهنگ: چگونه فرهنگ مشارکتی ارتباطات متقابل فرهنگی را تغییر داده است


عنوان انگلیسی مقاله:

Rethinking the circuit of culture: How participatory culture has transformed cross-cultural communication


سال انتشار :2016برای دانلود رایگان مقاله تغییر مشارکت ارتباطا فرهنگ اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


2. Literature review

 2.1. The circuit of culture Developed by the Open University cultural studies team towards the end ofthe last century (Du Gay, Hall, Janes, Mackay, & Negus, 1997; Hall, 1997)the Circuit of Culture is arguably an expansion of Hall’s (1973)traditional encoding-decoding model of communication, extending the creation of meaning to five moments: regulation, production, consumption, representation and identity work together to “create a shared cultural space in which meaning is created, shaped, modified and recreated” (Curtin & Gaither, 2007; p.38). Within the context of this paper particular attention is paid to identity, consumption and regulation, i.e. those moments that are increasingly influenced by participating, co-creating audiences. Despite its origins in cultural studies, the Circuit of Culture has been widely applied within the context of public relations (e.g. Al-Kandari & Gaither, 2011; Ciszek, 2015; Edwards, 2013; Han & Zhang, 2009; Schoenberger-Orgad, 2011; Terry, 2005; Toledano & McKie, 2007), most notably by Curtin and Gaither (e.g. Curtin & Gaither, 2006, 2007), who have used the circuit as a base to develop their cultural-economic model (2005), as well as a practice matrix (2007). Curtin and Gaither’s adaptation of the model within a public relations context was motivated by criticism of the prevailing study of international public relations, largely grounded in positivism and predicated on neoliberal economics (Curtin & Gaither, 2005). Instead, the Circuit of Culture enables the recognition of power, culture and identity, as well as the fluid nature of the construction of meaning, without privileging dominant Western theoretical perspectives. Hence, the Circuit of Culture redefines public relations as a signifying practice that produces meaning within a cultural economy, privileging identity, difference, and power because of the central role these constructs play in discursive practice (Curtin & Gaither, 2007; p.110) However, the authors suggest that in its current form, the Circuit of Culture and relating scholarly work are yet to fully recognise the impact that digital communication and participatory culture have had on international communication and the (co)creation of meaning.برای دانلود رایگان مقاله تغییر مشارکت ارتباطا فرهنگ اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

New Media Literacies and Participatory Popular Culture Across Borders https://books.google.com/books?isbn=0415897688 Bronwyn Williams, ‎Amy A. Zenger - 2012 - ‎Education technologies of communication and transportation have facilitated the ... enabled the cross-cultural movement of mass popular culture, they have also changed ... [PDF]Culture, Ethics and Participatory Methodology in Cross-Cultural ... https://www.griffith.edu.au/business.../pdf/research-paper-1998-culture-ethics.pdf Culture, Ethics and Participatory Methodology in Cross-Cultural Research. Michele Ivanitz ... Culture is something like the "philosopher's elephant; it has a fluctuating popular image which depends upon ..... researcher to make changes. Cross-Cultural Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and ... https://books.google.com/books?isbn=1466649801 Management Association, Information Resources - 2014 - ‎Language Arts & Disciplines Personal learning networks: Using the power of connections to transform education. ... Participatory Culture: An idea proposed by Henry Jenkins et al. in 2006 that ... those that have the necessary skills to participate in online culture and those ...