دانلود رایگان مقاله انگلیسی انتقال حرارت تابشی و همرفتی در جریان اشعه گاز در یک لوله گرم یا سرد با دیوار خاکستری به همراه ترجمه فارسی

عنوان فارسی مقاله: انتقال حرارت تابشی و همرفتی در جریان اشعه گاز در یک لوله گرم یا سرد با دیوار خاکستری
عنوان انگلیسی مقاله: Radiant and convective heat transfer for flow of a radiation gas in a heated cooled tube with a grey wall
نشریه Pergamon Press Ltd

مجله بین المللی انتقال حرارت و جرم (international journal of heat and mass transfer)


مشاهده و دانلود رایگان