دانلود رایگان مقاله لاتین اثر CSR در ارتباط مارکتینگ سبز و اهداف خرید مصرف کننده از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط بین آگاهی بازاریابی سبز و اهداف خرید مصرف کننده


عنوان انگلیسی مقاله:

Impacts of Corporate Social Responsibility on the Links Between Green Marketing Awareness and Consumer Purchase Intentions


سال انتشار : 2016برای دانلود رایگان مقاله اثر CSR در ارتباط مارکتینگ سبز و اهداف خرید مصرف کننده اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


. Literature review

 Green marketing awareness is related to companies’ understanding of their accountability for the quality of the environment while meeting customer needs, demands and satisfaction (Chan et al., 2012; Soonthonsmai, 2007). Scholars like Boztepe (2012), Haws et al. (2010), Kai et al. (2013), Maniatis (2015), Tseng and Hung (2013), Thogersen et al. (2012), Yang et al. (2015) have investigated about customers' attitudes and behaviours concerning green consumerism. The key influencers of consumers' selection of a green product are green features of the product, and environmental awareness related to the particular product (Boztepe, 2012; Thogersen et al., 2012). Consumers trust green labeling as an indicator of green features in the product that they otherwise might have known through some research and study (Thogersen et al., 2012). Prior research like Wheeler et al. (2013) noted that rejection of ‘green’ brands is due to a lack of awareness where a ‘green’ message is not sufficient to influence the shoppers’ consideration set. Moreover, Haws et al. (2010) identified five factors contributing to environmental consciousness while buying products - consciousness about impact of products on environment, considering impacts of personal actions on environment, linking purchase habits with environmental protection, concerned about waste, commitment to environmental protection, and willing to be inconvenienced for taking environment friendly actions. Green purchase intention is related to an individual’s inclination to buy and use products with eco-friendly features when purchase considerations are based on the product features and source country of the product (Nik Abdul Rashid, 2009). Indeed, green product quality such as clear product ingredients information, eco-labeling, product appearance, and general assurance of user friendliness affected consumer green purchase decision making (Maniatis, 2015; Tseng & Hung, 2013). Producers position the environmental benefits of green products in consumers’ minds to evoke their purchasing decision (Rex & Baumann, 2007, p. 567). Consumers tend to mix their green knowledge and attitudes with green brand awareness while choosing a green product (Matthes et al., 2013; Zhao et al., 2014).Corporate social responsibility (CSR) is in a “pre-paradigmatic phase where there is scant agreement on definitions and terms and no consensus has been reached about what it includes and does not include in its boundaries” (Googins et al., 2007, p. 29). Companies which participate in ecologically sound activities provide social value to customers and stakeholders and project an image that they are responsive to the environment while operating business transactions (Lingreen et al., 2009; Susniene & Sargunas, 2009). CSR positively impacts product image, quality attributes, corporate image, and consumer purchase intention (Ko et al., 2008; Lee et al., 2010). In accordance to the above reasoning, the following hypotheses are posited. H1: Green marketing awareness has positive impact on consumer purchase intention. H2: Green marketing awareness has positive impact on corporate social responsibility. H3: Corporate social responsibility has positive impact on consumer purchase intention. H4: Corporate social responsibility mediates the links between green marketing awareness and consumer purchase intention.برای دانلود رایگان مقاله اثر CSR در ارتباط مارکتینگ سبز و اهداف خرید مصرف کننده اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

The Impact of Corporate Social Responsibility on Risk Taking and ... https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-016-3202-y by M Harjoto - ‎Cited by 6 - ‎Related articles Using five measures of corporate risk taking and a sample of 1718 US firms during 1998 to 2011, we find that stronger CSR performance is associated with smaller deviations from optimal risk taking levels. We examine the mechanism through which CSR has an impact on firm value and find a positive indirect impact of CSR ... The impact of corporate social responsibility (CSR) and customer trust ... www.emeraldinsight.com/doi/pdf/10.1108/08876041311330717 by B Choi - ‎2013 - ‎Cited by 73 - ‎Related articles This study seeks to examine perceived corporate social responsibility (CSR) with a focus on ethical and legal questions, related to the constructs such as recovery satisfaction, customer trust, and loyalty after a service failure. Design/methodology/approach. – An empirical test was conducted on this relationship in the context ... Searches related to Impacts of Corporate Social Responsibility impact of corporate social responsibility on corporate performance impact of corporate social responsibility on society impact of corporate social responsibility on business performance impact of corporate social responsibility on community impact of corporate social responsibility on business performance pdf effect of corporate social responsibility on organizational performance impact of csr on community negative effects of csr