دانلود رایگان مقاله لاتین اثر استرس شغلی بر رفتارهای مراقبتی پرستاران


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر استرس شغلی بر رفتارهای مراقبتی پرستاران و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت آنها


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of occupational stress on nurses’ caring behaviors and their health related quality of life


سال انتشار : 2016
برای دانلود رایگان مقاله اثر استرس شغلی بر رفتارهای مراقبتی پرستاران  اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


Method 

Study design-sample A correlational study was conducted. In total, 300 questionnaires were distributed to nurses working in one public General Hospital and 3 private ones. The final sample consisted of 246 nurses (higher education graduates) and nursing assistants (high school or post-secondary education) (Response Rate 82 %). The composition of the sample reflects the Greek reality. Greece has the third lowest density of nurses (3.3 per 1. 000 population) in OECD countries after Turkey and Mexico, while many working positions in health-care units are covered by nursing assistants than Registered nurses [13]. Inclusion criteria for nurses were as follows: willingness to partake in, at least 1 year of work experience, with immediate association with patients. Research instruments Socio-demographics The first part of the questionnaire contained questions recording socio-demographic and work-related characteristics of the sample. Caring behaviors The Greek Version of the Caring Behaviors Inventory scale (CBI-GR) was used [14]. There are 4 correlated dimensions within its 24 items: (1) Assurance of Human Presence - items 16,17,18,20, 21, 22, 23 and 24 (2) Professional Knowledge and Skills - items 9,10,11,12 and 15 (3) Patient Respectfulness - items 1, 3, 5, 6, 13 and 19) Positive Connectedness – items 2, 4, 7, 8 and 14. Each item is ranked on a 6-point Likert scale from 1 = never to 6 = always. The higher the score, the more the nurse expresses the specific caring behavior. Total and subscale scores can be derived from the instrument. Papastavrou et al., [14] translated, adapted and cross-validated the 24- item English Version of CBI into Greek and evaluated its’ psychometric properties. The CBI-GR was proved to be comparable with the original 24-item English Version and suitable to measure nurse caring among Greek-speaking nurses [14]. Occupational stress The Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) for the investigation of nurses’ work related stress is one of the most widely used scales which has already been adapted and validated in Greek and developed by Gray-Toft & Anderson [15]. It incorporates 59 items with 9 subscales. Each item requires respondents to rate on a five-point Likert scale ranging from “1 never stressful” to “4 extremely stressful” and “0 does not apply”. The higher the score, the more agreeable the replier is to the situation being stressful. Total and subscale scores can be derived from the instrument. The subscales include: 1. limisted knowledge in dealing with death and dying 2. Conflicts with other employers 3. feeling unqualified to aid with the patient and their family emotional needs 4. Peer –related problems 5. conflicts with supervisor and accepting the least possible support by the charge nurse, immediate supervisor and administrators 6. workload 7. uncertainty concerning treatment and receiving insufficient information of their medical condition from physicians 8. fear to fail nursing tasks due to patients’ and their families’ irrational demands 9. feeling discriminated and isolated by nursing colleagues and other professionals. Adding all the scores from the 59 items we get the total stress score. [16]. ENSS demonstrated improved reliability (α = .96) [16] over the original NSS (α = .89) [15]. The translation and validation of the questionnaire was made by Moustaka et al., [17], who granted permission to use it.برای دانلود رایگان مقاله اثر استرس شغلی بر رفتارهای مراقبتی پرستاران  اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

The Effect of Job Related Stress on Employees' Satisfaction: A Survey ... https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813004035 by P Trivellas - ‎2013 - ‎Cited by 68 - ‎Related articles This paper investigates the impact of job related stress on Job Satisfaction of nursing staff working in hospitals. Job stress is one of the most important workplace health risks for employees, and job satisfaction has been considered as a crucial factor in the provision of high quality services and superior performance at ... Occupational stress - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_stress Occupational stress is stress related to one's job. Occupational stress often stems from unexpected responsibilities and pressures that do not align with a person's knowledge, skills, or expectations, inhibiting one's ability to cope. Occupational stress can increase when workers do not feel supported by supervisors or ... Occupational Stress and Mental Health Relationship in Nurses ... journals.sbmu.ac.ir/en-jnm/article/view/6314 by Z Gharlipour - ‎2014 - ‎Related articles Job stress may have harmful effects on an individual's physical and mental health and decrease quality of nursing care. The purpose ... Abdi H. (1994); [Assessing of stress in work please and relationship between stress and occupational burnout among intensive care unit nurses in Yazd]. .... Journal of Think and Behavior.