دانلود رایگان مقاله لاتین آنتی بیوگرام جدایه منفی گرم از نمونه بالینی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

توزیع و آنتی بیوگرام جدایه های منفی گرم از نمونه های بالینی مختلف در یک بیمارستان آموزشی، تومکور


عنوان انگلیسی مقاله:

Distribution and Antibiogram of Gram Negative Isolates from Various Clinical Samples at a Teaching Hospital, Tumkur


برای دانلود رایگان مقاله آنتی بیوگرام جدایه منفی گرم از نمونه بالینی اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


DISCUSSION

 The microbial pathogens, as well as their antibiotic sensitivity patterns may change from time to time and place to place. The discovery of antibiotics revolutionised the management of infectious diseases. However, the overuse and misuse of antibiotics is leading to the emergence of resistance to these life – saving drugs. Hospital antibiograms are commonly used to help guide empiric antimicrobial treatment and are an important component of detecting and monitoring trends in antimicrobial resistance [4]. Gram negative isolates were predominant isolates among all samples constituting 69.4%. Members of the family Enterobacteriaceae are among the most important bacterial human pathogens accounting for the majority of bacteria isolated from clinical samples [5]. In our study 84.8% of the Gram negative isolates belonged to enterobacteriacea. Similar results were observed in a study by Balan K et al. [6]. In a study by Vipin Kumar et al. [7] 52 (58.42%) isolates of Escherichia coli were found to be the most common organisms followed by Klebsiella pneumoniae 18 (20.22%), Pseudomonas aeruginosa 11 (12.35%), Proteus vulgaris 3 (3.37%), Proteus mirabilis 2 (2.24%), Enterobacter aerogenes 2 (2.24%). Similar results were observed in our study.برای دانلود رایگان مقاله آنتی بیوگرام جدایه منفی گرم از نمونه بالینی اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Antibiogram of Medical Intensive Care Unit at Tertiary Care Hospital ... pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC5085829/ by A Qadeer - ‎2016 - ‎Cited by 1 - ‎Related articles Sep 6, 2016 - Age Distribution of Patients Admitted in the Intensive Care Unit. Three hundred twenty-eight patients (40.89%) showed positive cultures out of which 265/328 (81.5%) were bacterial isolates and 64/328 (18.5%) were Candida albicans. The most frequent isolated gram-negative bacteria were Acinetobacter ... Full Text XML - International Journal of ChemTech Research sphinxsai.com/2017/ch_vol10_no6/2/(446-454)V10N6CT.xml Jul 5, 2017 - Gram negative isolates were further characterized by standard biochemical tests. 2.2 Conventional method of identification of Gram negative bacilli: Identification of Gram negative bacilli was carried out based on colony morphology, Gram staining, Pigment production, growth at 37 °C, motility and other ... Searches related to Distribution and Antibiogram of Gram Negative Isolates urine culture antibiogram pus culture and sensitivity report isolation of bacteria from urine sample