عنوان فارسی مقاله:

زمانی که استفاده از زبان مثبت نتیجه عکس می دهد: تاثیر مشترک لحن، خوانایی و پختگی سرمایه گذار روی قضاوت های درآمد


عنوان انگلیسی مقاله:

When the Use of Positive Language Backfires: The Joint Effect of Tone, Readability, and Investor Sophistication on Earnings Judgments

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی زمانی که استفاده از زبان مثبت نتیجه عکس می دهد: تاثیر مشترک لحن، خوانایی و پختگی سرمایه گذار روی قضاوت های درآمد و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

مطالعات اخیر بیان می کند که فعالان بازار به احساس یا لحن زبان مثبت که در افشاگریهای مالی جا گرفته ، به طور مثبت واکنش نشان می دهند، همچنین بیان می شود که واکنش های سرمایه گذاران به اخبار منفی با خوانایی ضعیف افشاگری ، آرام تر و خاموش تر می باشد. به هر جهت ، درحالیکه خوانایی و احساس زبان همراه هم در عمل اتفاق می افتند، تاثیرات مشترک به طور گسترده ناشناخته باقی می مانند. در یک آزمایش با دانش آموزان MBA به عنوان شرکت کننده ، ما بررسی نمودیم که چگونه تاثیر احساس زبان با میزان پختگی سرمایه گذار و خوانایی تغییر می یابد. ما می یابیم که احساس زبان ، زمانی که خوانایی کم است ، بر قضاوت های سرمایه گزاران تاثیر می پذیرد. مخصوصا ، وقتی خوانایی پایین است ، افشاگریهایی که در زبان مثبت بیان می شوند منجر به قضاوت های درآمدهای بالاتر برای سرمایه گذاران با پختگی کمتر می شود اما منجر به قضاوتهای درآمدهای پایین تر برای سرمایه گذاران پخته تر می شود. این یافته ها نشان می دهد که تاثیرات اصلی خوانایی و احساس زبان که در مطالعات پیشین مکتوب شده ، دارای تاثیرات مرزی هستند و ممکن است زمانی که هر دو متغیر به طور مشترک همراه با پختگی سرمایه گذار درنظر گرفته می شود ، معکوس گردند.