عنوان فارسی مقاله:

زخم های MARJOLIN در عفونت ها و زخم های بعد از سوختگی


عنوان انگلیسی مقاله:

Marjolin’s ulcers in the post-burned lesions and scars

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی زخم های MARJOLIN در عفونت ها و زخم های بعد از سوختگی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

زخم MARJOILN( MU) انحلال بد خیمی را معرفی می نماید که طی دوره طولانی مدت بعد در عفونت ها و زخم های پس از سوختگی مشاهده شده و در سایر زخم های مزمن هم شاهد آن هستیم. این بررسی، سطوح مختلف معرفی و مدیریت MUها را بیان می نماید که از عفونت های بعد از سوختگی ناشی می شود. بروز MU ها در چنین عفونت هایی بین 0.77تا 2% گزارش شده است. این حالت بدخیم بودن در نواحی پوست با ضخامت کامل روی داده به مدت چند هفته تا چند ماه ادامه می یابدتا درمان شده و پایداری کامل آن به چند سال زمان نیاز دارد. در اکثر موارد؛ MU در اشکال چند گانه ای در دسترس است. به لحاظ بالینی، MU ها در دو شک مختلف یافت می شوند. شکل مرسوم آنها به صورت طیف گسترده، سخت شده و محکم می باشد در حالکیه شکل نا متناوب تر آن ، طیفی از برآمدگی هایی را دارا هستند. اندام های تحتانی یبشتر قسمتهایی را نشان میدهند که تحت تاثیر این نوع عفونت ها بوده و تکه برداری جرای تومورهای اصلی یا پاک سازی افقی 2تا 4 سانتی متر و استفاده از روندهای رادیو تراپی میتواند مبنایی برای مدیریت موثر عفونت شناسی باشد. علریغم این تلاشها، نسبت کلی مرگ و میر به این نسبت ها اشاره دارد.