دانلود رایگان ترجمه مقاله گزارش آنلاین از حسابداری در جامعه سایبری

عنوان فارسی مقاله: گزارش آنلاین از حسابداری در جامعه سایبری
عنوان انگلیسی مقاله: Online reporting: accounting in cyber society
نشریه امرالد (Emerald)
مجله مجله حسابداری در جامعه اینترنتی (Accounting in cybersociety)


مشاهده و دانلود رایگان

منبع: سایت ترجمه فا