دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

۳۴ مطلب با موضوع «مقالات رایگان انگلیسی :: مهندسی پزشکی» ثبت شده است

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره طبقه بندی سرخرگ

عنوان فارسی مقاله:

یک رویکرد خودکار مبتنی بر گراف برای طبقه بندی سرخرگ / سیاهرگ در تصاویر شبکیه ‌ای

عنوان انگلیسی مقاله:

An Automatic Graph-Based Approach for Artery/Vein Classification in Retinal Images
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک رویکرد خودکار مبتنی بر گراف برای طبقه بندی سرخرگ / سیاهرگ در تصاویر شبکیه ‌ای و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 


ادامه مطلب...
۲۲ آذر ۹۶ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره روش قطعه بندی تصاویر mri

عنوان فارسی مقاله:

بررسی روش های قطعه بندی تصاویر ام آر آی مغز


عنوان انگلیسی مقاله:

Review of brain MRI image segmentation methodsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی روش های قطعه بندی تصاویر ام آر آی مغز و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۰۱ آذر ۹۶ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره نوروفیدبک الکتروانسفالوگرافی

عنوان فارسی مقاله: نوروفیدبک الکتروانسفالوگرافی: بررسی اجمالی و نمونه آموزش اوج فرکانس آلفا جهت تقویت شناختی افراد سالمند
عنوان انگلیسی مقاله:

Eeg Neurofeedback: A Brief Overview And An Example Of Peak Alpha Frequency Training For Cognitive Enhancement In The Elderlyبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی نوروفیدبک الکتروانسفالوگرافی: بررسی اجمالی و نمونه آموزش اوج فرکانس آلفا جهت تقویت شناختی افراد سالمند و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۰۱ آذر ۹۶ ، ۱۷:۴۱ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره الگوریتم دسته بندی رابط مغز و رایانه

عنوان فارسی مقاله: بررسی الگوریتم های دسته بندی رابط های مغز و رایانه بر مبنای الکتروانسفالوگرافی
عنوان انگلیسی مقاله:

A Review of Classification Algorithms for EEG-based Brain-Computer Interfacesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی الگوریتم های دسته بندی رابط های مغز و رایانه بر مبنای الکتروانسفالوگرافی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۰۱ آذر ۹۶ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی الکتروانسفالوگرافی

عنوان فارسی مقاله:

بررسی استفاده از الکتروانسفالوگرافی به عنوان روش ارزیابی کنش متقابل انسان و رایانه


عنوان انگلیسی مقاله:

Review of the Use of Electroencephalography as an Evaluation Method for Human-Computer Interactionبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی استفاده از الکتروانسفالوگرافی به عنوان روش ارزیابی کنش متقابل انسان و رایانه و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۳۰ آبان ۹۶ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره شبکه ی بی سیم سطح بدن


عنوان فارسی مقاله:

بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی


عنوان انگلیسی مقاله:

A Review of Wireless Body Area Networks for Medical Applications


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۱ آبان ۹۶ ، ۱۶:۳۹ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اعتبارسنجی مدل اسکلتی

عنوان فارسی مقاله: اعتبارسنجی مدل اسکلتی – عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن جهت ارزشیابی بیو مکانیکی شیوه های باربرداری


عنوان انگلیسی مقاله: Validation of a Musculoskeletal Model of Lifting and its Application for Biomechanical Evaluation of Lifting Techniques


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اعتبارسنجی مدل اسکلتی – عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن جهت ارزشیابی بیو مکانیکی شیوه های باربرداری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۱ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۲۵ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره حالت بینابینی

عنوان فارسی مقاله:

چمباتمه زدن، دولا شدن، و یا یک حالت بینابینی؟عنوان انگلیسی مقاله:

Squat, stoop, or something in between?


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی چمباتمه زدن، دولا شدن، و یا یک حالت بینابینی؟ و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۰۴ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۴۰ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بار غیر همگن سه بعدی

عنوان فارسی مقاله:

مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن


عنوان انگلیسی مقاله: Three-Dimensional Lifting Model For Non-Homogeneous Loads

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۰۴ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۳۶ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تنظیم فشار خون

عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی یک الگوریتم سازگار برای کنترل نوع دوم فازی در تنظیم فشار خون


عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of an adaptive algorithm for fuzzy type-2 control in blood pressure regulation


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی یک الگوریتم سازگار برای کنترل نوع دوم فازی در تنظیم فشار خون و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۱۹ تیر ۹۶ ، ۱۹:۱۸ ۰ نظر