دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

۳۶ مطلب با موضوع «مقالات رایگان انگلیسی :: ریاضی و آمار» ثبت شده است

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ماشین خودکار سلولی

عنوان فارسی مقاله:

نظریه و کاربردهای ماشین های خودکار سلولی در پنهان نگاری


عنوان انگلیسی مقاله:

Theory and Applications of Cellular Automata in Cryptographyبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی نظریه و کاربردهای ماشین های خودکار سلولی در پنهان نگاری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۶ مهر ۹۶ ، ۱۹:۵۸ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره نظریه کدگذاری جبری

عنوان فارسی مقاله:

نظریه کدگذاری جبری


عنوان انگلیسی مقاله:


Algebraic Coding Theoryبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی نظریه کدگذاری جبری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۰۵ مهر ۹۶ ، ۱۷:۱۷ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بهینه مدل ابولا

عنوان فارسی مقاله:

کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا


عنوان انگلیسی مقاله:

Optimal control application to an Ebola modelبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 ادامه مطلب...
۲۷ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۲۱ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره کاربرد انقباض فضا متریک

عنوان فارسی مقاله: قضایای نقطه ثابت مشترک جفت برای انقباض ϕ در فضاهای متریک احتمالی و کاربردهای آن


عنوان انگلیسی مقاله: Coupled Common Fixed Point Theorems For Φ-Contractions In Probabilistic Metric Spaces And Applicationsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی قضایای نقطه ثابت مشترک جفت برای انقباض ϕ در فضاهای متریک احتمالی و کاربردهای آن و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تشکیل ترومبوز وریـدی

عنوان فارسی مقاله:

یک مدل چند مقیاسی برای تشکیل ترومبوزهای وریـدی با کنترل وابسته به سطح آبشاری انعقـادی خون

عنوان انگلیسی مقاله:

A Multiscale Model of Venous Thrombus Formation with Surface-Mediated Control of Blood Coagulation Cascade


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل چند مقیاسی برای تشکیل ترومبوزهای وریـدی با کنترل وابسته به سطح آبشاری انعقـادی خون و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۷ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مسیر فاکتور بافتی ترومبین

عنوان فارسی مقاله:

مدلی برای مسیر فاکتور بافتی به ترومبین

عنوان انگلیسی مقاله:

A Model for the Tissue Factor Pathway to Thrombin


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدلی برای مسیر فاکتور بافتی به ترومبین و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۸ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره شکل گیری لخته خون

عنوان فارسی مقاله:

مدل سازی ریاضی شکل گیری لخته خون در انسان

عنوان انگلیسی مقاله:

Mathematical Modeling of Human Blood Clotting Formation


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل سازی ریاضی شکل گیری لخته خون در انسان و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۴ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره انعقاد مدل ریاضی

عنوان فارسی مقاله:

مدل ریاضی برای انعقاد

عنوان انگلیسی مقاله:

A MATHEMATICAL MODEL OF COAGULATION


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل ریاضی برای انعقاد و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۱۱ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تجزیه آدومیان

عنوان فارسی مقاله:

یک روش تجزیه ادومیان اصلاح شده جدید و شکل چند مرحله ای برای حل مسائل کرانی غیر خطی با شرایط حدود رابین


عنوان انگلیسی مقاله:

A new modified Adomian decomposition method and its multistage form for solving nonlinear boundary value problems with Robin boundary conditions


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک روش تجزیه ادومیان اصلاح شده جدید و شکل چند مرحله ای برای حل مسائل کرانی غیر خطی با شرایط حدود رابین و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۱۵ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۳۵ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA از سایت ISI

دانلود رایگان مقاله لاتین بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA


عنوان انگلیسی مقاله:

Pareto–Koopmans efficiency and network DEA


222222

ادامه مطلب...
۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۳۶ ۰ نظر