دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

۴۱ مطلب با موضوع «مقالات رایگان انگلیسی :: ریاضی و آمار» ثبت شده است

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره شبکه عصبی فازی

عنوان فارسی مقاله:

بررسی شبکه ‌های عصبی فازی


عنوان انگلیسی مقاله:

Fuzzy neural networks: A surveyبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی شبکه ‌های عصبی فازی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۰۱ آذر ۹۶ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره محاسبات احتمالی بهینه شده

عنوان فارسی مقاله: استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم


عنوان انگلیسی مقاله:

Application of the Direct Optimized Probabilistic Calculation


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۲۷ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۶ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تنظیم فضای سوبولوف

عنوان فارسی مقاله:

دو راه حل غیر بدیهی برای مسئله نیومن ناهمگن: تنظیمات فضای سوبولوف – اورلیکز


عنوان انگلیسی مقاله:

Two non-trivial solutions for a non-homogeneous Neumann problem: an Orlicz–Sobolev space setting


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی دو راه حل غیر بدیهی برای مسئله نیومن ناهمگن: تنظیمات فضای سوبولوف – اورلیکز و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۲۱ آبان ۹۶ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره الگوریتم موازی کروسکال

عنوان فارسی مقاله:

روش الگوریتم موازی کروسکال با استفاده از کمک کننده بیان موضوعات


عنوان انگلیسی مقاله: An approach to parallelize Kruskal’s algorithm using Helper Threads


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش الگوریتم موازی کروسکال با استفاده از کمک کننده بیان موضوعات و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۰۳ آبان ۹۶ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره کنترل فازی تطبیقی


ادامه مطلب...
۰۲ آبان ۹۶ ، ۱۴:۳۱ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ماشین خودکار سلولی

عنوان فارسی مقاله:

نظریه و کاربردهای ماشین های خودکار سلولی در پنهان نگاری


عنوان انگلیسی مقاله:

Theory and Applications of Cellular Automata in Cryptographyبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی نظریه و کاربردهای ماشین های خودکار سلولی در پنهان نگاری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۶ مهر ۹۶ ، ۱۹:۵۸ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره نظریه کدگذاری جبری

عنوان فارسی مقاله:

نظریه کدگذاری جبری


عنوان انگلیسی مقاله:


Algebraic Coding Theoryبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی نظریه کدگذاری جبری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۰۵ مهر ۹۶ ، ۱۷:۱۷ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بهینه مدل ابولا

عنوان فارسی مقاله:

کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا


عنوان انگلیسی مقاله:

Optimal control application to an Ebola modelبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 ادامه مطلب...
۲۷ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۲۱ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره کاربرد انقباض فضا متریک

عنوان فارسی مقاله: قضایای نقطه ثابت مشترک جفت برای انقباض ϕ در فضاهای متریک احتمالی و کاربردهای آن


عنوان انگلیسی مقاله: Coupled Common Fixed Point Theorems For Φ-Contractions In Probabilistic Metric Spaces And Applicationsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی قضایای نقطه ثابت مشترک جفت برای انقباض ϕ در فضاهای متریک احتمالی و کاربردهای آن و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

ادامه مطلب...
۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۹ ۰ نظر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تشکیل ترومبوز وریـدی

عنوان فارسی مقاله:

یک مدل چند مقیاسی برای تشکیل ترومبوزهای وریـدی با کنترل وابسته به سطح آبشاری انعقـادی خون

عنوان انگلیسی مقاله:

A Multiscale Model of Venous Thrombus Formation with Surface-Mediated Control of Blood Coagulation Cascade


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل چند مقیاسی برای تشکیل ترومبوزهای وریـدی با کنترل وابسته به سطح آبشاری انعقـادی خون و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 


ادامه مطلب...
۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۷ ۰ نظر