دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

۵۱ مطلب با موضوع «مقالات رایگان انگلیسی :: بیولوژی منابع طبیعی کشاورزی» ثبت شده است

لیست مقالات گرایش های مختلف رشته مهندسی کشاورزی (فارسی + انگلیسی)

برای مشاهده و دانلود پروژه های گرایشهای مختلف رشته مهندسی کشاورزی روی دکمه مورد نظر کلیک کنید:


کل مقالات ترجمه شده رشته کشاورزی:

ترجمه مقالات رشته کشاورزی

گرایش های رشته کشاورزی:

 

رشته زراعت و اصلاح نباتات و گرایش های آن:

مقالات زراعت و اصلاح نباتات

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

مقالات علوم و تکنولوژی بذر

ترجمه مقالات ژنتیک بیومتری

ترجمه مقالات ژنتیک مولکولی

فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی

رشته علوم باغبانی و گرایش های آن:

ترجمه مقالات علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی

ترجمه مقالات فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

رشته علوم دامی و گرایش های آن:

ترجمه مقالات رشته علوم دامی

ترجمه مقالات رشته فیزیولوژی دام

رشته علوم و مهندسی آب و گرایش های آن:

ترجمه مقالات رشته علوم و مهندسی آب

ترجمه مقالات رشته سازه های آبی

ترجمه مقالات رشته آبیاری و زهکشی

ترجمه مقالات رشته مهندسی عمران آب

ترجمه مقالات رشته مدیریت منابع آب

رشته علوم خاک و گرایش های آن:

ترجمه مقالات رشته علوم خاک

مقالات مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

ترجمه مقالات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

ترجمه مقالات بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

ترجمه مقالات رشته مدیریت منابع خاک

ترجمه مقالات رشته فیزیک و حفاظت خاک

ترجمه مقالات منابع خاک و ارزیابی اراضی

ترجمه مقالات رشته شیمی خاک

ترجمه مقالات رشته فرسایش خاک

ترجمه مقالات رشته پیدایش و رده بندی خاک

رشته اقتصاد کشاورزی و گرایش های آن:

ترجمه مقالات رشته اقتصاد کشاورزی

ترجمه مقالات رشته سیاست و توسعه کشاورزی

مقالات اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

ترجمه مقالات اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

ترجمه مقالات رشته بازاریابی محصولات کشاورزی

رشته گیاه پزشکی و گرایش های آن:

ترجمه مقالات رشته گیاه پزشکی

ترجمه مقالات رشته حشره شناسی کشاورزی

ترجمه مقالات رشته اکولوژی و کنترل بیولوژیک

ترجمه مقالات رشته بیوسیستماتیک حشرات

ترجمه مقالات رشته بیماری شناسی گیاهی

مقالات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان

ترجمه مقالات رشته ریز کرم شناسی و نماتد شناسی

رشته مکانیزاسیون کشاورزی و گرایش های آن:

ترجمه مقالات رشته مکانیزاسیون کشاورزی

ترجمه مقالات رشته بازیافت و مدیریت پسماند

رشته بیوتکنولوژی کشاورزی:

ترجمه مقالات رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

– برای مشاهده لیست مقالات رشته دامپزشکی اینجا کلیک نمایید.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته کشاورزی:

مقالات ترجمه شده رایگان کشاورزیادامه مطلب...
۱۶ دی ۹۵ ، ۰۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره نقشه های تناسب اراضی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد روش های تهیه نقشه های تناسب اراضی ( شایستگی): یک ارزیابی تفصیلی با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره پاسخ غیر خطی خاک

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد پاسخ غیر خطی خاک با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره نماتد نیزه ای

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد دینامیک(پویایی) جمیعت و توزیع مکانی نماتد نیزه ای کلمبیا در پنبه با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تلقیح مصنوعی در باروری گاو شیری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد اثر تجویز گنادوتروپین جفتی اسب (ECG) و گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) پس از تلقیح مصنوعی بر باروری گاو های شیری با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بافت غضروف

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد مهندسی بافت غضروف با استفاده از سلول های غضروفی گوش انسان جاسازی شده در مواد مختلف هیدروژل با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تولید سلول بنیادین جنین

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد حوزه سلول های بنیادی جنینی: یک روش کنترل شده برای تولید انبوه سلول های بنیادین جنینی موش برای تمایزیابی با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر آفت کش اسپر بر کنترل مگس سفید

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی برای کنترل مگس سفید روی کدوی رشتی با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۵ بهمن ۹۴ ، ۱۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تاثیر آفت کش ها بر کیفیت خاک

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد اهمیت کیفیت خاک: آفات کش ها با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۵ بهمن ۹۴ ، ۱۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تاثیر حشره کش ها بر خاک

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک با فرمت pdf

ً

ادامه مطلب...
۱۵ بهمن ۹۴ ، ۰۹:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰